ช่างไฟ.com

ช่างไฟฟ้า นนทบุรี

     เราเสนอบริการครบวงจรที่เป็นที่ต้องการสำหรับระบบไฟฟ้า ประปา และปั้มน้ำของคุณ! ไม่ว่าคุณจะต้องการติดตั้ง ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ทีมช่างมืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยคุณทุกขั้นตอนของการดูแลระบบ

งานบริการ

บริการซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า

งานช่างไฟฟ้าบ้าน งานช่างไฟฟ้าอาคาร งานช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าในบ้านทั่วไป รวมถึงสายไฟ กล่องรางไฟ สวิตช์ และปลั๊กไฟ
 • การเชื่อมต่อและทดสอบระบบไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานถูกต้องและปลอดภัย
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในบ้าน เช่น การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าที่ขัดข้อง

งานบริการระบบประปา

การติดตั้งระบบประปาในบ้านหรืออาคาร:

 • การติดตั้งท่อน้ำและท่อน้ำทิ้งที่เชื่อมต่อกับซิงก์, กระบอกน้ำ, และฝักบัว.
 • การติดตั้งหรือเปลี่ยนฝักบัว, ซิงก์, และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โซ่ล็อก, ปีกประตู, และชักโครก.
 • การติดตั้งระบบน้ำร้อน เช่น เครื่องทำน้ำร้อน, หลอดทำน้ำร้อน, และระบบน้ำร้อนแรงดันต่ำ.

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปา:

 • การซ่อมแซมท่อน้ำที่รั่วหรือเสื่อมสภาพ.
 • การเปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่เสียหาย เช่น การเปลี่ยนฝักบัว, ซิงก์, หรือวาล์วน้ำ.
 • การตรวจสอบและปรับปรุงระบบน้ำร้อนแรงดันต่ำ.

การประปาสาธารณะและสถานที่อื่น ๆ:

 • การติดตั้งระบบประปาสาธารณะในสวนสาธารณะ, สวนสาธารณะ, หรือสถานที่ต่าง ๆ.
 • การติดตั้งระบบน้ำพุในสถานที่อาบน้ำสาธารณะ, บริการโรงแรม, หรือโรงงานสปา.
 • การติดตั้งระบบน้ำดื่มในสถานที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน, โรงงาน, หรือโรงพยาบาล.

การทำงานกับระบบน้ำทิ้ง:

 • การติดตั้งท่อน้ำทิ้งและระบบระบายน้ำทิ้งในอาคาร.
 • การติดตั้งระบบส่งน้ำทิ้งไปยังระบบน้ำเสียสาธารณะ.
 • การซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งที่อาจเสียหายหรือขนาดใหญ่.

งานบริการซ่อมแซม ติดตั้ง ปั้มน้ำ

     ติดตั้งปั้มน้ำ: ช่างซ่อมแซมและติดตั้งปั้มน้ำที่ต้องการในสถานที่ต่าง ๆ โดยตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ ปรับแต่งและติดตั้งปั้มน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
     การบำรุงรักษาปั้มน้ำ: ช่างต้องดูแลและบำรุงรักษาปั้มน้ำเพื่อให้มันมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสภาพของอะไหล่และอุปกรณ์ เช่น โมโตร, สายส่งน้ำ, และขอบข่ายการทำงาน
     การซ่อมแซมปั้มน้ำ: เมื่อปั้มน้ำมีปัญหาหรือเสียหาย ช่างต้องทำการวิเคราะห์และซ่อมแซมปั้มน้ำ รวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่เสียหาย

งานบริการติดตั้งสุขภัณฑ์

งานบริการติดตั้งสุขภัณฑ์

 • การติดตั้งหรือเปลี่ยนฝักบัว, ซิงก์, และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โซ่ล็อก, ปีกประตู, และชักโครก
 • การติดตั้งระบบน้ำร้อน เช่น เครื่องทำน้ำร้อน, หลอดทำน้ำร้อน, และระบบน้ำร้อนแรงดันต่ำ
 • การติดตั้งท่อน้ำและท่อน้ำทิ้งที่เชื่อมต่อกับซิงก์, กระบอกน้ำ, และฝักบัว

ช่องทางการติดต่อ

พื้นที่ให้บริการ

นนทบุรี

นนทบุรี
เมืองนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เทศบาลเมืองบางกร่าง
เทศบาลเมืองไทรม้า
บางกรวย
เทศบาลเมืองบางกรวย
เทศบาลตำบลปลายบาง
เทศบาลตำบลศาลากลาง
เทศบาลตำบลบางสีทอง
บางใหญ่
เทศบาลเมืองบางแม่นาง
เทศบาลตำบลบางม่วง
เทศบาลตำบลบางใหญ่
เทศบาลตำบลเสาธงหิน
เทศบาลตำบลบางเลน
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
บางบัวทอง
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
เทศบาลเมืองพิมลราช
เทศบาลเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
ไทรน้อย
เทศบาลตำบลไทรน้อย
ปากเกร็ด
เทศบาลนครปากเกร็ด
เทศบาลตำบลบางพลับ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Scroll to Top